ข้อมูล บริษัท

中山市正盈旺家纺有限公司

528427

Zhongshan Zhengyingwang Home Textile Co., Ltd.

91442000MAC1RAJ48L

中山市南头镇南和中路42号三楼之一

One of the third floors, No. 42, Nanhe Middle Road, Nantou Town, Zhongshan City

Banner

แอดมิน